Asertywność dla Pevas

ASERTYWNOŚĆ DLA PEVAS!

 


asert

Czy asertywności można się nauczyć? Tak! Zrób pierwszy krok…

22-23 czerwca 2013 r.
godz. 9.00-15.30

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat asertywności oraz praca nad przekształcaniem własnych, nieefektywnych zachowań (np. uległość) lub obrony przed nimi (np. agresja, manipulacja) w kontaktach z innymi ludźmi. Nauka zachowań obejmuje m.in. umiejętność odmawiania, przyjmowania i wyrażania krytyki oraz pochwał, konfrontacji opinii oraz stawiania granic. Wszędzie tam, gdzie istotny jest kontakt z innymi ludźmi a jednocześnie narażeni jesteśmy na dużą presję, odmowę i stres techniki treningu asertywności są bardzo użytecznym narzędziem.

Zapraszamy każdego, kto chce nauczyć się „stanowczo, łagodnie, bez lęku” postępować w trudnych sytuacjach interpersonalnych, z szacunkiem dla siebie, z szacunkiem dla innych.
Polecany osobom, które: mają trudności z odmawianiem, nie potrafią mówić otwarcie o swoich potrzebach i oczekiwaniach, mają trudności z obroną swoich praw w sytuacjach społecznych i osobistych, nie radzą sobie z krytyką otoczenia, odczuwają przymus spełniania oczekiwań innych ludzi, noszą w sobie poczucie winy, mają kłopoty ze zbyt dużym poczuciem odpowiedzialności, nie radzą sobie w sytuacjach konfliktowych, czują się wykorzystywane przez innych, borykają się z niską samooceną i brakiem pewności siebie.

Koszt: Darowizna, która w całości przeznaczona na pomoc dla misji w Pevas, w Peru.

Miejsce: sala przy parafii pw. św. s. Faustyny w Warszawie

Prowadząca szkolenie: Monika Gregorczuk

Zadzwoń, zapytaj i zapisz się już dziś!