Anna Nowicka i Magda Jarmołowicz

Anna Nowicka

Magda Jarmołowicz

 

 

 

 

 

 

Ania, studentka piątego roku Psychologii na specjalizacji trenerskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Członek organizacji studenckich: Studenckie Koło Rozwoju Osobistego „Progress” oraz Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii. Koordynuje zespoły projektowe organizujące szkolenia z zakresu rozwoju osobistego dla studentów i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w stażach: w firmie szkoleniowej, w dziale personalnym w dużej firmie odzieżowo – obuwniczej oraz w Akademickim Ośrodku Psychoterapii.

Angażuje się w działalność organizacji pozarządowych. Ma za sobą wolontariat w organizacji dużego festiwalu muzycznego, prowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych w ramach projektu międzykulturowego, a także uczestnictwo w szkoleniach dla początkujących fundacji. Uczestniczy w wydarzeniach na uczelniach zrzeszających osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Jako przyszły trener prowadzi warsztaty dla studentów lub młodzieży z zakresu: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, asertywności i kreatywności. Próbuje swoich sił także w coachingu.

W pracy z grupą jest towarzyszem uczestników i skupia się na wspieraniu ich w drodze do postawionych celów.

Jej pasją jest nauka języków i podróże. Spędziła rok na stypendium w Hiszpanii, wcześniej uczestniczyła w wymianach kulturowych we Włoszech i w Wielkiej Brytanii.

Magda, studentka piątego roku Psychologii na specjalizacji trenerskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie trenerskie zdobywała w trakcie praktyk studenckich oraz wolontariatu, prowadząc szkolenia dla dzieci i młodzieży z tzw. umiejętności miękkich, tj. komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem czy asertywności. W trakcie warsztatów największy nacisk kładzie na kontakt z grupą, dostosowanie ćwiczeń i treści do potrzeb uczestników oraz zróżnicowanie aktywności.

W życiu prywatnym aktywny członek dwóch organizacji studenckich – Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii oraz Erasmus Student Network University of Warsaw, w obu członek zarządu. Organizuje dużo imprez, zarówno kulturalnych jak i sportowych, dla studentów polskich i zagranicznych zdobywając różnorodne doświadczenie.