Tamara Pocent

Tamara Pocent

mediatorka, trenerka Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, coach ICC

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest mediatorem, doradcą i konsultantem w sprawach rodzinnych, biegłym sądowym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Współpracuje z Ośrodkiem Mediacji i Dialogu Kancelarii Prawniczej „Patrimonium”, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie i Uniwersytetem kard. Stefana Wyszyńskiego. Należy do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Prowadzi szkolenia z mediacji, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania dobrych relacji z innymi i rozwoju osobistego. Mediuje w sprawach konfliktów rodzinnych, społecznych, zawodowych i innych. Jako coach wspiera osoby w odnajdywaniu w sobie energii i kreatywności w drodze do realizacji wymarzonego celu.

W swoich relacjach z innymi kieruje się zasadą poszanowania godności każdego człowieka, jego autonomii i wiarą w jego niepowtarzalne, twórcze możliwości.