Projekty

„Wpadł. I to na pomysł”.
                                                                                S. J. Lec, Myśli nieuczesane

Pomysły, które na nas wpadły na ten moment…

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe młodych profesjonalistów w dziedzinie psychoedukacji i psychoterapii.

Informacje o najbliższym szkoleniu i fotorelacje z poprzednich zajęć znajdziesz na naszym FB.

Szukamy osób zainteresowanych współpracą. Jeśli chciałbyś /ałabyś przeprowadzić dla nas szkolenie lub warsztat – napisz do nas!

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

Indywidualne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapia indywidualna bądź grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, doświadczających w swoim życiu kryzysu osobistego lub zawodowego, cierpiących psychicznie w powodu obniżonego nastroju, lęku, niskiego poczucia własnej wartości, doświadczających trudności w relacjach z ważnymi osobami.

Szukamy osób zainteresowanych współpracą na zasadach wolontariatu. Jeśli masz ukończoną Szkołę Psychoterapii lub jesteś w jej trakcie i chciałbyś /ałabyś prowadzić konsultacje lub terapię w ramach naszego projektu napisz do nas.

Spotkania z misjonarzami

Okazja do poznania i rozmowy z osobami, którym pomagamy. Możliwość posłuchania o ludziach i kulturach „z innego końca świata”, zadawania pytań, zakupu regionalnych wyrobów lub ciekawych książek.

Informacje o najbliższym spotkaniu i fotorelacje z poprzednich możesz obejrzeć na naszym FB.

Pamiątki , i wyroby regionalne z krajów misyjnych możesz obejrzeć i zamówić tutaj.

Spotkania ze Słowem

„Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego”(Jr 5, 16). Lectio divina to duchowa lektura Słowa Bożego . Kościół to nasz dom. Wierzymy w miłosierną miłość Ojca objawioną w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Wierzymy w twórczą obecność Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Wspólnie chcemy słuchać . Wspólnie poznawać. By coraz bardziej kochać. Coraz wierniej naśladować.

Informacji o najbliższym spotkaniu szukaj na Stronie głównej lub FB.