Asertywność wewnętrzna – krok drugi

„Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nie będziesz zadowolony z tego, co masz.”

chlop1                       chlop2

…JAK SIEBIE SAMEGO.

Celem szkolenia jest wzmocnienie postawy asertywnej i przyjrzenie się roli wewnętrznych przekonań wspierających lub sabotujących asertywne nasze zachowania.
Postawa asertywna to patrzenie na samego siebie oraz na innych ludzi jako na wartość, która wymaga należytej ochrony, ochrony godności i praw osobistych. Postawa asertywna to traktowanie siebie i innych jak ludzi odpowiedzialnych, dążenie do tego, by stosunki z innymi ludźmi oparte były na zaufaniu i prawdomówności. Postawa asertywna jest podstawą asertywnego zachowania. Wzmacnianie i kształtowanie tej postawy – także w stosunku do samego siebie –  daje poczucie, że „to, co chcę zrobić, jest w porządku”.
Asertywność wewnętrzna to zaproszenie do uznania siebie za osobę, której warto poświęcić uwagę, troskę, miłość.

DLA KOGO?

Zapraszamy wszystkich, którzy byli na szkoleniu Asertywność – pierwszy krok.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

 1. Świadomość praw osobistych.
 • świadomość swoich praw jako droga do rozwoju
 • wewnętrzne przyzwolenie na zewnętrzne działanie
 1. Asertywny monolog wewnętrzny.
 • radio „Crazy”
 • identyfikacja zdań antyasertywnych w swoim wewnętrznym monologu
 • metody budowania i wzmacniania pro asertywnego monologu wewnętrznego
 1. Wewnętrzny głos „Dorosłego”.
 • konflikty wewnętrzne i rozstrzyganie wewnętrznych sporów przy użyciu „Dorosłego”
 • głos „Dorosłego” jako podstawa postawy asertywnej.
 1. Świadomość własnego potencjału.
 • zalety, umiejętności, sukcesy – czy warto się tym chwalić?

CZAS TRWANIA

1 dzień (6 godz.)

ZAPEWNIAMY

Materiały szkoleniowe.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

TRENER

Szkolenie prowadzi Monika Gregorczuk