Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

 „Gdyby pomidor chciał się zamienić w melon
    byłby farsą, niczym więcej.
    Dziwi mnie bardzo,
    jak wielu ludzi traci czas,
    by stać sie tym, kim nie jest.”
                                                                                           Mitsuo Aida

METODA

Psychoterapia, którą proponujemy, prowadzona jest w sposób integratywny, łączy różne podejścia terapeutyczne. Każdy terapeuta pracuje w swoim indywidualnym stylu, jednak wszyscy uznajemy podstawowe wartości podejścia humanistycznego. Terapia humanistyczna zakłada, że rozwiązanie problemu klienta tkwi nie poza nim, lecz w nim samym. Klient odpowiednio zmotywowany do terapii, dzięki wspierającej i życzliwej obecności terapeuty może lepiej zrozumieć i zmienić siebie. Wierzymy, że najwyższym ekspertem w dziedzinie swoich potrzeb i wyborów jest sam klient, który może wziąć odpowiedzialność na swoje życie. Terapeuta jest towarzyszem we wspólnym odkrywaniu jego świata.

Terapia na ogół jest procesem długoterminowym (rok lub dłużej). Czas jej trwania jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, którymi zajmuje się klient. Zazwyczaj 3 pierwsze spotkania mają charakter diagnostyczny, służą poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej osoby, jej planów i oczekiwań. Te sesje kończą się wspólnym zdefiniowaniem celów terapii i ustaleniem zasad współpracy.

Częstotliwość spotkań terapeutycznych jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą oraz od formy psychoterapii (terapia indywidualna, terapia par bądź terapia grupowa). Spotkania indywidualne najczęściej odbywają raz na tydzień, a sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Konsultacja psychologiczna to jednorazowe lub parokrotne spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów lub obszarów do zmiany. Służy wsparciu oraz zaproponowaniu odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem. Wspólne spotkanie pozwala spojrzeć z innej perspektywy i lepiej zrozumieć kryzys lub trudną sytuację życiową.

DLA KOGO?

Z pomocy w ramach projektu „Kochaj i rób co chcesz” mogą skorzystać osoby po 18 roku życia.

KOSZT

Darowizna za udział w sesjach przeznaczona jest na wybrany przez Ciebie projekt misyjny. Jest ustalana indywidualnie z terapeutą.

TERMIN

Spotkania indywidualne są umawiane  bezpośrednio z terapeutą prowadzącym.

MIEJSCE

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia odbywają się w domu parafialnym przy parafii pw. św. s. Faustyny w Warszawie. Dojazd: autobusami nr 112, 202, 414 do przystanku „Chodecka” lub 120, 169, 156, 227, 500, 512 do przystanku „Żuromińska”.