Trening asertywności

„- Takprzyznał Prosiaczektrening1
Nastąpiło długie milczenie.
– I myślę ciągnął Puchatek że on właśnie dlatego nic nie rozumie.Królik ma Rozum.

A. A. Milne, Chatka Puchatka

TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening asertywności prowadzony jest w oparciu o tzn. prace indywidualne.
Pracujemy nad sytuacjami, które zgłaszają i nad którymi chcą pracować
uczestnicy. Dlatego nie ma określonego z góry planu. Trener podąża za tym,
co wnosi grupa.
Trening służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się
związanych z nią zachowań. Punktem koncentracji w treningu jest
doświadczanie (a nie edukacja) uczestnika, „w tu i teraz”. Jego celem jest
rozwój osobisty.

DLA KOGO?

Dla odważnych oraz uczestników szkoleń i warsztatów z asertywności, posiadających wiedzę nt. procedur zachowań asertywnych.

CZAS TRWANIA

2 dni (12 godz.)

ZAPEWNIAMY

Materiały szkoleniowe.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

TRENER

Szkolenie prowadzi Monika Gregorczuk